In English

Mätning av bärighetstillväxt vid varierande packningsinsatser på fördelningslager och förstärkningslager i en överbyggnad

Measurement of increase in bearing capacity at fluctuating degrees of compaction on the distribution layer and the subbase in a road pavement

Andreas Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:82, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18157

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek