In English

Styrmedel för erfarenhetsåterföring – en studie vid Skanska Sverige AB

Management Tool, Project Feedback- Case Study Skanska Sweden

Håkan P. Bengtsson ; Weine J. Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:70, 2005.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18156

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek