In English

Biogas Potential in Household Waste after Screw Press Pre-treatment -An Approach to Göteborg’s Management of Waste

Harun Uluyol
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:58, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Available as pdf

Nyckelord: pre-treatment; screw press; biogas potential; household waste; anaerobicPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18155

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek