In English

Modelling distortion in partition walls as a result of twist in studs

M.Yousuf Sabah ; Srinivas Rao Kagitha
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:47, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18152

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek