In English

Ogräsbekämpningsmetoder i belagd miljö

Weed control on hard surfaces

Susanna Nilsen ; Eva-Mari Sjöstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:92, 2005.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18151

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek