In English

System för förslutning av kompostpapperspåsar för biologiskt avfall

A system for the sealing of paper bags for composting organic waste

Frida Hagelberg ; Sofie Woge
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-08-15.

CPL ID: 181507

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek