In English

Application of first-order Generalised Beam Theory on open thin-walled members

Henric Thompsson ; Gustaf Gell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: amplitude functions, boundary conditions, cross-section analysis, deformation modes, displacements, discretization, finite element method, FEM, Generalized Beam Theory, GBT, MATLAB, member analysis, normal stress, shear stress, technical beam theory, warping function.Publikationen registrerades 2013-08-15. Den ändrades senast 2014-01-14

CPL ID: 181495

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek