In English

Statistical-based image and video segmentation using mean shift and motion field

Zhongping Cao ; Nuan Song
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; 015/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: mean shift, image segmentation, video segmentation, foreground extraction, optical flow, region-based, motion detectionPublikationen registrerades 2006-10-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18148

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek