In English

Facilitating the driver interface of marine vessels - Development of hardware and graphical user interface for an information device

Peter Forsaeus ; David Carlson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-15. Den ändrades senast 2013-08-23

CPL ID: 181470

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek