In English

Potential fuel savings by using information enabled control in a hybrid diesel-electric bus

Eric Manderstedt ; Magnus Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; 014/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-10-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18147

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek