In English

Sound Waste - From Industrial Waste to Sound Absorption

Leo Li ; Jonas Kääpä
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-15.

CPL ID: 181464

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek