In English

New possibilities for driver HMI - a study through design of infrared interaction technology

Simon Fellin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-14. Den ändrades senast 2013-08-14

CPL ID: 181412

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek