In English

Konceptframtagning av växtvägg gjord av produktionsspill

Concept development of a plant wall made from industrial waste

Klara Balkhammar ; Moa Parsland
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-08-14. Den ändrades senast 2015-03-26

CPL ID: 181407

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek