In English

VR-verktygets förmåga att återskapa demokratiska processer - Återskapandet av Östra Hamnkanalen

Recreation of Östra Hamnkanalen - Virtal Reality as a tool of democracy

Tobias Crona ; Pär Ryman ; Jovance (Johan) Stosic ; Emil Sundqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:119, 2005.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18130

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek