In English

Omgivningspåverkan vid installation av slitsmurar - Jämförelse mellan beräknade och uppmätta markrörelser

Installation effects of diaphragm walls on surrounding soils - A comparison of calculated and measured soil movements

Truls Lager ; Truls Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:111, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18129

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek