In English

Partnering, Lean Construction and BygLOK integrated in construction projects: – A case study of a construction project in Denmark

Martin Baltser Hansen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:110, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18128

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek