In English

Underlag för bedömning av energibrunnar inom vattenskyddsområde

Basis for municipal permission for geothermal heat pump systems

Anders Holm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:106, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: geothermal heat pump system, water protection area, heat carrying liquidPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18127

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek