In English

Project Management Performance - organisational support in joint venture projects

Jacob Gade ; Tonny Madsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:102 , 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18126

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek