In English

Program för överbyggnadsdimensionering i tungt belastade markområden - En inventering av den globala marknaden

Computer software for heavy duty pavement design - An inventory of the global market

Fredrik Magnusson ; Daniel Paterson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:94, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18123

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek