In English

Utvärdering av Varbergshus byggprocess

Evaluation of the building process of Varbergshus

Lars Johansson ; Gustav Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:38, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18119

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek