In English

Lateral-torsional buckling of steel girders with trapezoidally corrugated webs

Mattias Larsson ; John Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Lateral-torsional buckling, corrugated web, torsion constant, warping constant,steel girder, torsional responsePublikationen registrerades 2013-08-13. Den ändrades senast 2013-08-13

CPL ID: 181187

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek