In English

Geoteknisk modellering - komplexitetens betydelse för resultaten

Geotechnical Modelling - how the complexity affects the results

Cecilia Edmark ; Maria Sandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:33, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18118

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek