In English

Industrial wastewater treatment at PCETP, India- A primary investigation of the heavy metals content

Charlotta Leissner ; Elisabeth Wegén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:28, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18117

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek