In English

Non-destructive evaluation of timber floors structure at Skansen Lejonet

Magnus Johansson ; Johan Suikki
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: historic timber, NDT, non-destructive testing, radiography, resistance drilling, Skansen Lejonet, stress wave, structural assessment, X-ray