In English

Transformation från kyrka till förskola

Transformation from church to pre-school

Mariella Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-12. Den ändrades senast 2013-08-12

CPL ID: 181120

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek