In English

Competitive Intelligence for Patent Strategy Development

Ammaniel Kidane ; Francisco Portela
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 66 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:090, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-12. Den ändrades senast 2013-08-21

CPL ID: 181083

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek