In English

As time goes by - an exploration and an implementation of values and the architect's approach to cultural heritage

Linnea Enochsson ; Ida Högström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-08-12. Den ändrades senast 2013-08-30

CPL ID: 181080

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek