In English

Radioactively labeled titania nanoparticles for skin penetration

Kim Bini
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: titanium dioxide nanoparticles biological barrier catalyze TEM DLS hafnium autoradiographyPublikationen registrerades 2013-08-12. Den ändrades senast 2013-08-12

CPL ID: 181061

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek