In English

Performance evaluation of ground target tracking comparing two tracking algorithms

Peter Jönsson ; Anders Isaksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; 013/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]