In English

Transient FE-modelling of wood cells exposed to steam explosion - Strain rate effects and deformation mechanism

Björn Alwerud
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Wood cell, strain rate, transient finite element modelling, steam explosion, mechanismPublikationen registrerades 2013-08-07. Den ändrades senast 2013-08-07

CPL ID: 180790

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek