In English

Säker passage i trång farled - Studie av samspelet mellan yrkestrafik och fritidsbåtar på Rivöfjorden och Göteborgs ytterhamnar

Safe passage in narrow channels - Study of the interaction between commercial shipping and leisure crafts in Rivöfjorden and Gothenburg outer harbours

Joacim Hemlin ; Pär Torge
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 51 s.
[Examensarbete på grundnivå]

I Göteborgs skärgård vistas – i synnerhet sommartid – ett stort antal fritidsbåtar, samtidigt som de stora farlederna in till Göteborgs hamn är tätt trafikerade av handelsfartyg. Det inträffar ofta närsituationer mellan dessa. Inom yrkessjöfarten i området är detta ett välkänt problem och det finns en oro för att det snart kommer att inträffa en allvarlig olycka. Denna studie undersöker primärt yrkessjöfartens uppfattning om trafiken i området. Genom kvalitativa intervjuer med nautisk expertis yrkesverksam i området framkommer att det finns ett problem i interaktionen mellan fritidsbåtar och yrkesfartyg. Efter analys av intervjuerna presenteras förslag på lösningar som ska underlätta för fritidsbåtsägare att på ett säkert sätt framföra sin båt i samspel med yrkessjöfart i området.

Nyckelord: Rivöfjorden, Göteborgs ytterhamnar, trång farled, regel 9, närsituation, fritidsbåtsled, vänteområde, varningar i sjökortPublikationen registrerades 2013-07-09.

CPL ID: 180038

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek