In English

Arbetsmiljöarbetet i en ro/ro-hamn - En viktig del av det dagliga arbetet

Erland Kristiansson ; Mathias Strandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 39 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Årligen sker det en hel del olyckor i de svenska ro/ro-hamnarna, vilket gör att många får sjukskriva sig, vilket i sin tur leder till stora kostnader. Kombinationen av en intensiv trafik med tunga truckar och mycket personal på en liten yta gör det till en riskabel arbetsplats. Denna rapport riktar in sig på arbetsmiljön i en ro/ro-hamn. Syftet med rapporten är att undersöka vilka de största riskmomenten i en ro/ro-hamn är och även att undersöka hur Älvsborgs ro/ro-terminals arbetsmiljöarbete är uppbyggt, och hur detta arbetsmiljöarbete fungerar i verkligheten. För att få fram resultatet i rapporten gjordes det en datatriangulering för att samla in den data som behövdes. Detta gjordes genom att samla in statistik från Arbetsmiljöverket, genom intervjuer med personal i Älvsborg Ro/ro AB, vilka valdes ut på grund av deras kompetens i ämnet. Slutligen gjordes det även en enkätundersökning med stuveriarbetare som jobbar i hamnen. Resultatet visar bland annat att fordon, som är i rörelse utgör den största risken i ro/ro-hamnen. Det visar även att den tidspress, som finns med att hinna lasta och lossa fartygen på utsatt tid kan orsaka stress bland stuveriarbetarna. Detta kan föra med sig att risktagandet ökar vilket får till följd, att arbetsmiljön försämras. Vidare visar rapporten även på hur ro/ro-hamnen arbetar med att minimera antalet olyckor genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom att eftersträva en fungerande dialog mellan stuveriarbetare och ledning, där alla ska vara delaktiga är tanken att säkerheten ska ökas i praktiken, inte bara i teorin.Publikationen registrerades 2013-07-09.

CPL ID: 179984

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek