In English

Sustainable vehicle choice for urban last mile delivery - PostNord case studies in Stockholm and Copenhagen

Jelena Ainson ; Ekaterina Polyantseva
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:018, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-08.

CPL ID: 179966

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek