In English

Alternativa Rutter - Resan runt Afrika jämnfört med passage genom Adenviken

Alternative routes - The route around Africa compared with passage through the Gulf of Aden

Amirreza Samadi ; Jörgen Petterson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 44 s.
[Examensarbete på grundnivå]

I detta kandidatarbete behandlas situationen kring piratattackerna och de ekonomiska påföljderna. De ökade antalet piratangreppen har lett till att försäkringspremierna för krigsförsäkring har ökat vilket tillsammans med det ökade riskerna har lett till att en alternativ resväg runt Afrika istället för genom Adenviken kan beaktas. I många fall väljer man att använda beväpnade vakter då man passerar genom Adenviken för att på så sätt minska risken att bli kapad. Den längre resan runt Afrika innebär dock ökade kostnader i form av ökad bunkerförbrukning och dagskostnader. IMO och branschorganisationerna har tillsammans utfärdat rekommendationer för passage igenom Adenviken, dokumentet heter BMP 4. Syftet med dokumentet är att instruera hur man kan förebygga och till viss del förhindra kapningar genom olika motåtgärder. Dock är inte alla kostnader i samband med piratattacker materiella utan även humanitära. Många sjömän som blir utsatta för piratattacker får bestående psykiska problem. Den psykiska påfrestningen uteblir inte per automatik enbart för att man använder sig av de rekommenderade skyddsåtgärderna. Därför finns även en human kostnad för piratattackerna som inte kan prissättas. Slutsatserna av kalkylen och arbetet är att alternativet att segla runt Afrika inte skiljer sig så mycket kostnadsmässigt gentemot en resa genom Suez. Beroende på hur resan genomförs kan den längre resan även i vissa fall utföras till en lägre kostnad. Alltså kan det vara en besparing att gå runt Afrika istället för att passera igenom Adenviken. Dock är det ungefär tio dagar längre resa vilket måste accepteras av lastägare och befraktare. Likväl kan detta användas till fördel då man har möjlighet att erbjuda lägre transportkostnader som dock tar lite längre tid, men undviker riskområden som Adenviken.

Nyckelord: Pirater, Somalia, Adenviken, Ruttplanering, beväpnade vakterPublikationen registrerades 2013-07-08.

CPL ID: 179964

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek