In English

Study of a multiple kingpost truss bridge with framed joints

Anna Teike
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: multiple kingpost, timber truss bridge, timber framed joint, cogging jointPublikationen registrerades 2013-07-05. Den ändrades senast 2013-07-05

CPL ID: 179892

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek