In English

Development of a statistical energy analysis implementation with an emphasis on composite laminates

Frederik Rietdijk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:81, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Statistical Energy Analysis, SEA, composite materials, laminatesPublikationen registrerades 2013-07-05. Den ändrades senast 2013-07-05

CPL ID: 179891

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek