In English

Hälsoeffekter från trafikbuller vid Bäckegatan

Philip Radtke
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:39, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: trafikbuller, hälsoeffekter, stadsplaneringPublikationen registrerades 2013-07-05. Den ändrades senast 2013-07-05

CPL ID: 179889

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek