In English

Evaluating IT Applications - A cost value comparison at Volvo IT

Koonce Clifford ; Stuart Joakim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 70 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-05. Den ändrades senast 2013-07-05

CPL ID: 179868

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek