In English

Exploring Distribution Strategies from a Brand Perspective An Investigation of Volvo Group Trucks Future Distribution Strategies

Kristina Thorén ; Maria Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 61 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:045, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-05. Den ändrades senast 2013-07-05

CPL ID: 179863

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek