In English

Model based control of vehicles platoon using a vehicle following approach

Ola Martner ; Fredrik Norell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX005/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-05.

CPL ID: 179860

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek