In English

Path optimization for multi-robot station minimizing dresspack wear

Jonas Kressin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX013/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-07-05. Den ändrades senast 2013-07-05

CPL ID: 179859

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek