In English

Evaluation of analysis methods for conventional and steel fibre reinforced

Tim Nilsson ; Karl Levin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FIB Model Code, ABAQUS, FEM-Design, steel fibre reinforced concrete, yield line analysis, strip method, two way slab, non-linear analysisPublikationen registrerades 2013-07-04. Den ändrades senast 2013-07-04

CPL ID: 179847

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek