In English

Redistribution of force concentrations in reinforced conctrete cantilever slag using 3D non-liner FE analyses

Songly Lim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Non-linear 3D FE analyses, redistribution of forces, reinforcedPublikationen registrerades 2013-07-04. Den ändrades senast 2013-07-04

CPL ID: 179836

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek