In English

En jämförelse mellan traditionell och modern taktäckning av industribyggnader

Therese Wiktorsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Glulam, Moelven, roof construction, purlin, sandwich panelsPublikationen registrerades 2013-07-04. Den ändrades senast 2013-07-04

CPL ID: 179818

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek