In English

Structural Response of Reinforced Concrete Frames Subjected to Explosions

Joanna Klorek ; Anna Sandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Explosion impulse load, reinforced concrete, SDOF, frame structure, elastic, elasto-plastic, 3D analysis, finite element analysis, dynamicPublikationen registrerades 2013-07-04. Den ändrades senast 2013-07-04

CPL ID: 179783

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek