In English

FE-modelling of a typical trough bridge with regard to distribution of load effects

Jenny Axelsson ; Anna Werner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FEM, trough bridge, distribution of load effects, effective width, end walls, torsional resistance, beam elements, shell elementsPublikationen registrerades 2013-07-04. Den ändrades senast 2013-07-04

CPL ID: 179778

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek