In English

Load distribution in 3D structural analysis of a girder concrete bridge

Linus Laggar ; Sofie Ström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FE-modelling, Finite element method, FEM, beam elements, shellPublikationen registrerades 2013-07-03. Den ändrades senast 2013-07-04

CPL ID: 179752

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek