In English

Integrated work of the CAD-technician and the structural engineer

Gabriella Milweden ; Lisa Beckman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Communication, integrated work, integrated working method, CAD-technician, structural engineer, compatible software, linking knowledge, Tekla Structures, SAP2000, compatibility.Publikationen registrerades 2013-07-03. Den ändrades senast 2013-07-03

CPL ID: 179744

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek