In English

New Concept for Industrial Bridge

ULA ALWAN ; Diana Järve
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Laser welded steel sandwich panels, bridge decksPublikationen registrerades 2013-07-03. Den ändrades senast 2013-07-03

CPL ID: 179740

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek