In English

Implementation of Systems Engineering on the Construction Tendering Process

Olof Berglund ; Alfred Emanuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Systems Engineering, Conceptual Development, Construction Industry, Tender Process, Information Management, Information Handling.Publikationen registrerades 2013-07-03. Den ändrades senast 2013-07-03

CPL ID: 179735

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek